Thomas Watson

  • Jeg tror at det finnes et verdensmarked for kanskje fem computere.
- 1943