Greske Ødipus kunne ikke unnslippe den skjebne som var bestemt for ham. Etter maleri av Charles Francois Jalabeat, Antigone leder Ødipus ut av Theben. Musée des Beaux Arts, Marseille.
  • Det som har vært, er det som skal bli, og det som har hendt, er det som skal hende, og det er intet nytt under solen.
Bibelen - Forkynneren
  • Skjebnen hamrer oss harde eller myke - det kommer an på materialet.
Marie von Ebner-Eschenbach
  • Det folk pleier å kalle skjebnen, er egentlig bare deres egne dumheter.
Arthur Schopenhauer
  • Stundom er mennesket herre over sin skjebne.
William Shakespeare