Meister Eckhart

Tysk filosof og teolog
  • Det beste og høyeste man kan oppnå i dette livet, er å være stille og la Gud handle og tale i en.
  • Hadde jeg en Gud jeg kunne forstå, ville jeg ikke lenger betrakte ham som Gud.
Denne artikkelen er ikke kategorisert.
Du kan kategorisere artikkelen ved å finne en passende kategori, redigere siden og fjerne {{ukategorisert}}-merket.