Margrethe II av Danmark

dronning av Danmark
  • Jeg er så gammeldags oppdratt at jeg føler meg halv når jeg er alene og hel når vi er to - slik tror jeg det er for mange mennesker til syvende og sist.