• Et land regjerer man etter regler og måte. Krig fører man uten regler og med list. (Laotse)
  • Å sky kvinner, vin og sang gjør ikke at en lever lenger - det bare oppleves som om tiden går senere.
  • For mye av det gode kan være praktfullt. (Mae West)