Ludwig Wittgenstein

østerriksk-britisk filosof

Ludwig Wittgenstein - filosof fra Østerrike.

  • Det en ikke kan tale om, må en tie om
  • Da jeg kom hjem, forventa jeg å få en overraskelse, men fikk ingen. Da ble jeg selvsagt overrasket
  • Mitt språk sine grenser, er mitt univers sine grenser
  • Interesser deg ikke for det som trolig bare du forstår!
Ludwig Wittgenstein (1929)