Islandske ordtak

Islandske ordtak

BøkerRediger

 • Heller barfot enn bokløs.

DrømmerRediger

 • De lengste reisene blir gjort i vårt eget indre.

ErfaringRediger

 • Vane gir ferdighet.

Hell & UhellRediger

 • Ingen faller lenger enn til jorden.

KjærlighetRediger

 • Kjærlighet er hetest i det skjulte.
 • Det største du vil lære er å elske, og bli elsket tilbake

KlagingRediger

 • Mange får lovsang for lite og klager for ingenting.

KunnskapRediger

 • Heller boklig kløkt enn full vom.

KvinnerRediger

 • Mannsmot finnes også i kvinnebryst.

LatskapRediger

 • ‘I morgen,’ sier den late.

LengselRediger

 • Lengsel bærer et menneske halve veien.

LykkeRediger

 • Lykkelig er den som gjerne gjør godt.

LæringRediger

 • Å lære kan gi ære.
 • Boklig lærdom kan ikke legges i matskapet.
 • Sunt bondevett er bedre enn boklig lærdom.

MennRediger

 • Det er stygt at mannen er pen.
 • Lenge skal en mann prøves.
 • Mang en kar tror seg dyktigere enn han er.

SkrytRediger

 • Høyt løftet sverd gir ofte svakt hugg.

UtroskapRediger

 • Søt er smaken av syndig kjærlighet.

VanerRediger

 • Dårlig vane blir bare verre med tiden.

VannRediger

 • Alle bekker løper ut i havet.

VennerRediger

 • En ærlig venn er den som hindrer ondt.

VerdierRediger

 • Først ved tapet forstår man verdien.

ViljeRediger

 • God vilje er halve gjerningen.
 • Viljen drar halve lasset.