Eric S. Raymond

Eric S. Raymond

"Hackere bygger ting. Crackere ødelegger dem"