Eric S. Raymond

Eric S. Raymond (2005)

"Hackere bygger ting. Crackere ødelegger dem"