Edgar Degas

Edgar Degas self portrait 1855.jpeg
  • Alle har talent når de er femogtyve. Problemet er å ha det når man er femti..
Denne artikkelen er ikke kategorisert.
Du kan kategorisere artikkelen ved å finne en passende kategori, redigere siden og fjerne {{ukategorisert}}-merket.