Arbeid

menneskelig aktivitet som skaper økonomisk verdi med sikte på forsørgelse
  • «Ikke be om oppgaver som samsvarer med dine krefter. Be om krefter som samsvarer med dine oppgaver. Da skal ikke det du gjør være et mirakel, men du selv skal være miraklet.»
Phillip Brooks
  • «Ingen stor ideer noen gang født under et møte, men mang en tåpelig ide er tatt av dage der.»
  • «Det er to slags mennesker: De som går foran og utretter noe, og de som kommer etter og kritiserer.»
D. L. Moody